Jézus, angyalok, HKÉ, elveszett évek, esszénusok, Egyiptom-India-Britannia

A dokumentumfilmekben, amelyeket az Üreges Földről néztünk, láttuk, hogy van az emberiségnek és a spiritualitásnak egy olyan világa, amelyet a mi időnkben már elvesztettünk, olyan témákat, mint az angyalok, a 4. és 5. dimenzió lényei, egy finomabb, de valóságosabb világba visznek minket.
A Mester Jézus alakját a bibliai szövegek és az idővel megjelenő különböző egyházak révén ismerjük, de a Biblia nem egy teljes könyv: a manipulációk, a cenzúra és a vallási klérus öncélú vágásai miatt nem tudjuk, mi történt az úgynevezett “Jézus elveszett éveiben”.
Hogyan lehetséges, hogy miután civilizációnk legfontosabb alakja volt, az írástudók és jegyzők korában nem tudjuk, mi történt 13 és 30 éves kora között? Milyen érdek fűződött mindig is e nagyszerű lény életének és tanításainak eltérítéséhez?

Tanításai ezekre a pillanatokra íródtak, és most összeállítjuk azokat az információkat, amelyeket olyan szerzők hagytak ránk, mint Nyikolaj Notovics orosz újságíró, Szvámi Abhedananda hindu író és filozófus, Roerics professzor és sok más kutató, akik megmutatják, hol járt a galileai rabbi azokban az években, milyen nyomot hagyott útjain Egyiptomon, Indián, Kasmíron, Tibeten, Nepálon, Európán keresztül... egészen a 30 éves korában Galileába való visszatéréséig. És nem csak ezt, hanem a feltámadása utáni 11 év alatt tett utazásait is, a nyomait és a helyeket, ahol járt, a küldetését ezeken a helyeken, valamint számos jelenést és látomást egészen napjainkig.
Az Alcyon Plejádok által készített videó