Állítsátok meg a pszichikai fasizmust

Állítsátok meg a pszichikai fasizmust

Enigma

"És adaték neki, hogy fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek." Jelenések könyve 13:15

 

Láthatatlan hadviselés: te Toto, én azt hiszem már nem vagyunk Kanszaszban!

"Szükségünk van egy pszichikai műtét programmra a társadalmaink politikai ellenőrzése alatt tartásához. Célja az agy külső fizikai irányítása. Mindenkit, aki eltér a megszabott normától műtéti úton meg lehet csonkítani. … Az embernek nincs joga a saját agyának fejlesztéséhez. ...Elektromos úton kell irányítanunk az agyat."

Dr. Jose Delgado
Yale Egyetem Orvosi Iskola, Neuropszichiátriai Osztályigazgató
USA Kongresszionális Rekord 26, Vol. 118, 1974. február 24.


Úgy gondolom, hogy a legtöbb ember egyetért abban, hogy egy másik ember elméjébe való kalkulált és technológiai úton történő behatolás, az emberi agy/elme szándékos megcsonkítása vagy rongálása, az emberi értelem és a szellemiség szabadságnak beleegyezés nélküli és manipulatív módon történő korlátozása vagy elnyomása nem más, mint egy monumentálisan barbár agresszió, amely porig rombolja az emberi elme fejlődésének és civilizációjának sokezer éves történelmét. Eme agresszió több, mint az emberi szellemiség és értelem barbár megerőszakolása. Eme agresszió több, mint az alapvető emberi jogok barbár megsértése. Eme agresszió maga az élet értelmének lerombolása, az ember távirányítású bioleketromosrendszerré alacsonyítása és az emberi faj agytalan állati sorba való taszítása. Már pedig pontosan ez van megvalósulóban azoknak a tudatot és fizikai működést manipuláló fegyvereknek a segítségével, amelyeket kolletív nevükön bioelektromos fegyvereknek vagy irányított energia fegyvereknek nevezhetünk és a nagyonis megtévesztő elnevezésű szubletális fegyverzet kategóriába tartoznak.

Az első atomrobbanás alamagordoban 1944-ben történt. Az atomvillanás egy rövid időre felvillantotta a modern világ harcosainak az elméiben, hogy milyen lehetőségek is rejlenek az atomban és az a villanás örökre megváltoztatta a háborúzás természetét. A nukleáris háború a civil lakosságot tette a háborúk célpontjává, vagyis megváltoztatta a hagyományos háborúzás szabályait. A háborúzás már nem katonák katonák elleni ütközetéről szól, hanem a civil lakosság tömeggyilkosságáról. A puskapor egyszeriben a kis fellázadók, forradalmárok és törpenépségek fegyverévé vált, akik a nukleáris nagy hatalmak idegeire mentek a harciaskodásukkal. Akik atombombával rendelkeztek azonnal rádöbbentek, hogy a háborúzás roppant veszélyes lehet, mert kiválthatja a Föld felrobbantását. De ahogy a nukleáris háború megváltoztatta a hagyományos háborúzás természetét, úgy tette szükségessé a láthatatlan hadviselést. A hadviselés legbiztonságosabb formája a csendben és láthatatlanul indított háború lett. A 2. Világháború vége felé láthatatlan hadviselésre irányuló kutatások kezdődtek meg különböző formákban, aminek következtében idővel a modern idők harcosai előjöttek néhány igen szörnyűséges módszerekkel az ellenség népességének legyőzésére anélkül, hogy az ellenség egyáltalán tudatában lenne, hogy háborúban állnak vele. A mai láthatatlan fegyverek nagyobb méretű fenyegetést jelentenek az életre, mint egy termonukleáris holokauszt. Ezek a láthatatlan fegyverek úgy lettek kifejlesztve, hogy a célpontoknak még csak tudomásuk sem volt róla, hogy rajtuk kísérletezték ki őket, és még akkor sem ismerhetők fel, amikor gyilkolnak vagy amikor irányított robotokká teszik az embereket.

Ezek a láthatatlan fegyverek magukba foglalnak olyan módszereket és eszközöket, amelyek az emberek elméit, érzelmeit és központi idegrendszereit célozzák meg. Ilyen módszerek és eszközök az irányított eleketromágneses impulzusok és mikrohullámú sugarak, amelyekkel hangokat sugározhatnak a fejeinkbe vagy akár halálra égethetnek minket. A láthatatlan fegyverek közé tartozik az elektromagnetikus kórterjesztés és a gén-specifikus pusztítás, azok a biológiai és kémiai fegyverek, amelyekkel tömegeket lehet elpusztítani vagy férfiakat kasztrálni. És végül, az emberiség ellen jelenleg bevetett leghatásosabb láthatatlan fegyver a környezeti hadviselést lehetővé tévő eszközök, amelyekkel egész régiók időjárását, gazdaságát és populáció elmeállapotát destabilizálni tudják.Az alábbiakban rá fogok térni az általam ismert láthatalan fegyvertechnológiákra részletesebben, de előszőr kezdem az alapokkal:

   1. az atmoszfáránkban történő elektromos aktivitás természetes sugárzásokat produkál. ezeket a sugárzásokat

"Schumann rezonanciának"

   nevezzük, amelynek a legerősebb sugárzása 7.8 Hertz erősségű. Ezek a majdnem mozdulatlan (szkalár) extrém alacsony frekvenciájú sugárzások természetes módon léteznek a föld elektromágneses térségében, ami a földünk és az Ionoszféra között helyzekedik el. A föld természetes "agyhullámai" (rezgései) azonosak a föld felszínén élő ember elméjének frekvenciaspektrumával. Röviden, ha a Schumann rezonancia leesik 6.9 Hz-re, akkor az ember elméjének rezonanciája is le fog esni erre az értékre.

 

   2. a földben található 64 ásvány modulálja a föld belsejéből kiáramló geomágneses sugarakat. Ugyanezek az ásványok találhatók meg az emberi vér vörös vérsejtjeiben. Elmondható tehát, hogy kapcsolat van az emberi vér és a föld belsejéből sugárzó geomágneses hullámok között.

 

   3.

amennyiben egyensúlytalanság áll be a Schumann rezonancia és a geomágneses hullámok között, úgy az emberi szervezet természetes bioritmusában is egyensúlytalanság áll be. Néhány frekvencia hatása az emberi összszervezetre és elmére:

   - a 6.66 Hz depressziót, búskomorságot, önpusztító gondolatokat okoz

 

   - a 7.83 Hz-es frekvencia a föld természetes sugárzása, egy embert jólét érzésével tölti el (ezért mennek az emberek a természetbe relaxálni!!!!)

 

   - 8 Hz-en működik egy ember agya, amikor "látóvá" válik. A kézrátéttel gyógyító szintén 8 Hz-es hullámokat sugároz a betegbe.

 

   - a 9.41 Hz a piramisok frekvenciája

 

   - a 10 Hz hipnotikus állapotba hozza az agyat

 

   - a 10.80 Hz lázadó, randalírozó magatartást idéz elő

 

   - a 388 MHz károsítja az emberi szervezetet

 

  - 400-450 MHz az 'ablak' az emberi tudathoz, ez a frekvenciaspektrum a valóságérzékelésünk háttér rezgése

1. Környezeti és klímahadviselés, geo-fegyverek
Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy felismerjük valami nincs rendben az időjárásunkkal. Szokatlan számú hurrikánok, gigászi tömeggyilkos tsunamik, árvizek, szárazságok, hirtelen jött viharok, szokatlanul enyhe telek és forró nyarak tarkítják a világ időjárásának térképét manapság. Az átlaghőmérséklet 0.7°C emelkedett és a sarki jégréteg 2/5 része olvadt el az elmúlt 60 év alatt. Várhatóan a folyóink vízmennyisége radikálisan csökkenni fog a következő egy-két évtizedben. A hivatalos propaganda szerint a Föld éghajlatváltozásáért, amelyet pontosan ezek a szélsőséges időjárási jelenségek és átlaghőmérséklet emelkedés bizonyítanak, az emberi tevékenység a felelős. Ilyen emberi tevékenységek az üvegházgázokat termelő megnövekedett ipari tevékenységek, az emberiség nagy mennyiségű szén-alapú tüzelőanyag felhasználása, a megnövekedett mennyiségű autóhasználat következtében levegőbe kerülő szén-dioxidok, a tömérdek mennyiségű műanyagzacskók és csomagolók haszálata, amik lebomlási ideje átlagosan 300-400 év, illetve az erdőirtás és csökkenő zöldterületek. Magáért a hivatalos környezeti propagandáért a Róma Klub felelős, akik a Globális Pszichopata Bűnkartell környezeti politikáját koordinálják. Ennek a szervezetnek az elsődleges célja olyan krízis propaganda terjesztése, ami indolkolttá teszi a hatalom centralizációt, illetve az eugenikát és az ipari fejlődés elnyomását a harmadik világban. Érdemes tehát némi egészséges szkepticizmussal fogadni az általuk sok szervezeten át terjesztett tényeket és megoldás ajánlatokat, mivel hajlamosak 'sokk adatok' közlésére, dezinfromálására és olyan ajánlatok megtételére, amelyek a központi hatalmat sürgetik. Az armaggedonisták azt terjesztik, hogy elérkezett az isteni ítélkezés ideje, a bibliában megírt végidők jelenségeinek vagyunk tanúi. Ezt természetesen a vallásos armaggedonisták terjesztik, akik mindenáron az emberi világ végét akarják látni.

A Róma Klubtól és a szervezett vallások armageddonistáitól függetlenül, kétségtelen, hogy természetellenesen élünk és, hogy a szemléletünkön és a természethez való hozzáállásunkon változtatnunk kell. Azonban igen gyanúsan sem a Róma Klub, sem a nemzetközi hivatalos beszámolók egyike, sem a szervezett vallások armaggedonistái nem számolnak be arról a fenomenáról, amit 'környezeti hadviselésnek' nevezünk és azokról a fegyverekről, amiket ehhez felhasználnak. A 'környezeti hadviselés' kifejezés a természetes ökológia, mint például a klíma és az időjárás, tudatos megváltoztatását vagy manipulálását takarja, a földrendszer bármely részének - beleértve az ionoszféra és a magnetoszféra, amelyek manipulálásával szárazságot lehet előidézni, illetve a föld tektónikuslap rendszere, amely manipulálásával akár olyan szeizmikus eseményeket is elő lehet idézni, mint a földrengések - befolyásolásával, amellyel tudatosan fizikai, gazdasági, pszicho-szociális károkat lehet okozni bármely kiválasztott geofizikai vagy populáció lokalitásban - egy stratégiai vagy taktikai háború részeként.

A környezeti és klímahadviselés fegyvereit gyűjtőnéven geo-fegyvereknek nevezzük és nagyban felelőssek az elmúlt 15-20 évben tapasztalható szélsőséges időjárásért, és egyre erősödő gyanúk és bizonyítékok szerint tömegpusztító cunamikért és földrengésekért is. Ám sem a környezetvédelmi szervezetek, sem a média, sem a politikusaink nem beszélnek róluk, annak ellenére, hogy ma már olyan cégek is léteznek, amelyek nyíltan felajánlják időjárásbefolyásolás szolgáltatásaikat, olyan célokra is, mint a 'rasszista rezsímek elleni küzdelem'. Röviden, genocídiumra, kínzásra és mindenféle más „istencsapásra”. És annak ellenére sem, hogy ezeknek a környezetkárosító és manipuláló fegyvereknek a létezését letagadni nem lehet, hiszen nem csak tudósok és meteorólógusok állítják már, hogy tudatosan előidézett klimaváltozásokról és természeti katasztrófákról van szó, hanem még az Egyesült Nemzetek 1977-es egyezménye, az 'Egyezmény a krönyezetmodifikáló technológiák katonai vagy más ellenséges használatának tiltására' (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques' (Resolution 31/72, 10 December 1976), is ékesen bizonyítja létezésüet. Ironikusnak találom, hogy a Pentagon is csatlakozott a globális felmelegedés konszenzushoz és egy tanulmányban hosszasan és részletesen tanulmányozta különböző globális felmelegedési szenáriók következményeit. Irónikus, mondom, mivel a Pentagonnak van egy bizonyos klímahadviselési programja, olyan felszereléssel, ami elismerten működik és befolyásolja a klímánkat.

A klíma és az időjárás befolyásolásának lényegében 3 főkategóriája létezik. Az első a szokványos időjárási mintázatok elnyomása, a második a szokványos időjárási mintázatok felerősítése, és a harmadik a teljesen új időjárási mintázatok előidézése. Az időjárs és klíma befolyásolását két alapvető technológiával eleht elődiézni: felhő seeding és irányított energia.HAARP
A Globális Pszichopata Bűnkartell egyik irányított energia geo-fegyvere a gokonai (alaszkai) bázisú, USA Légierő és az USA Tengerészet irányítása alatt álló HAARP (High Frekvency Aurorial Research Program), azaz a Magas Frekvenciájú Auroriális Kutató Program. A HAARP egy szuper erős (1.800 megawatt összerősségű) rádióhullám sugárzó technológia, aminek az legfontosabb komponense az úgy nevezett ’Ionoszféra Kutató Instrumentum’ (Ionosphere Research Instrument - IRI). A HAARP 180 darab 72” magas toronyból áll, amelyek együttesen sugároznak egy 2.8-tól 21 MHertzig terjedő keskeny energiasugarat. A tornyok termosztatikus halmokon állnak 80” távolságban egymástól egy kb. 12 x 15 méteres derékszögű területen. Mindegyik tetején van két kereszteződő antennája (dipólusa), a egyik alacsony sávú (2.8-8.3 MHz) a másik pedig magas sávú (7-10 MHz). Mindegyik dipólusnak egy saját transzmittere van, amik az IRI-k alatt fekszenek 30 darab klímatizált búvóhelyben. Mindegyik búvóhely 12 darab 10 kilówattos transzmittert rejt, azaz összesen 360 darab transzmitter, ami 3.6 megawatt erősséget ad az IRI-nek. Továbbá, maguk a tranzmitterek 5 nagy generátor által vannak működtetve, amik 16 megawatt erőt adnak.

A HAARP úgy működik, hogy az IRI tornyai együttesen egyetlen sugérnyalábot képezve felnyitják az ionoszférát (vagyis az atmoszféránk legfelsőbb rétegét, ami a Földtől 40 és 500 mérföld közötti távolságban helyzekedik el) úgy, hogy a Földről felmelegíti a megcélzott ionoszféra területet. Az elektromágneses hullámok részben visszaverődnek a Földre és behatolnak minden élőbe és élettelenbe. Az ionoszféránkon tudatosan előidézett gigászi lyukakon át pedig az atmoszféránkba jutnak a világegyetem kártékony sugárzásai. A HAARP lényegében olyan, mint egy gigászi melegítőtorony, ami komoly zavarokat okoz az ionoszférában, nem csak óriási lyukakat furva bele, hanem hosszú vágásokat is szelve abba a védelmező rétegbe, ami körülöleli a Földünket és az azon létező minden életet, és megakadályozza a halálos sugárzásokat a bolygónk bombázásától. Ma már tudományos kutatások bizonyítják, hogy a HAARP működik és képes árvizeket, szárazságokat, hurrikánokat és földrengéseket előidézni. A mesterséges szárazság előidézése úgy történik, hogy a HAARP-pal mikrohullámú sugarakat lövellnek a stratoszféránkba, azt felmelegítik, majd aerosol alakú kémiai anyagokat juttatnak a légkörbe. A HAARP mikrohullámú sugarai és az olyan kémiai anyagok, mint a bárium titánatok, metil aluminium és potásszium keverékek, lényegében kiszárítják az atomoszféránk base-line nedvesség gradientjeit.

A HAARP nem más, mint egy hódító fegyver, az Új-Világrend egyik leghatásosabb geo-fegyvere, amellyel tudatosan és választékosan destabilizálják egész régiók mezőgazdasági és ökológiai rendszereit. Teljes gazdaságokat képesek destabilizálni klímamanipulációval, de még lényegesebben, a HAARP úgy alkalmazható, hogy az "ellenség népessége" nem is tud róla és még csak hadseregeket sem kell bevetni. 2001-ben egy cikk a Tudomány és Globális Biztonság tudományos lapban azt állította, hogy az infrahullám (ami nem más mint a HAARP által is előllított Extra Alacsony Frekvenciájú sugárzás egyik típusa) lokalizált föüldrengéseket képes okozni. Tehát a HAARP nem csupán extrém időjárási jelenségeket – szárazság, nagy esőzés okozta áradások, különös forróság stb. – képes előidézni, hanem akár földrengéseket is a világ bármely pontján.

Kihangsúlyozom, hogy a HAARP működik és a használata lehetségesen végzetes következményekkel bír a világunk éghajlatára és minden életre a Földön. Az Új-Világrend pszichopata őrültjeinek egyik célja a világ 6.5 millárd lakosának 1 milliárd, vagy még annál is kevesebb főre történő aggresszív redukálása háborúkkal, eugenikával, biológiai és kémiai fegyverekkel, irányított energia és geo-fegyverekkel. A HAARP-ot emberéleteket követelő szélsőséges időjárási körülmények és gigászi szárazságok előidézéséhez alkalmazzák, hogy tudatosan elpusztítsák az emberiség java részét. A világ sátánista hatalmasai tudatosan idézik elő a bibliai jóslatokban szereplő földrengéseket, szárazságokat, és viharokat. Nem beszélve a háborúkról. (Ennyit az armageddonisták szilárd meggyőződéséről, hogy Isten idézi elő az általuk talapsztaltakat!)

(Egyébiránt a HAARP lényegében Dr. Nikola Tesla ’halálsugara’ tudományos kutatásnak álcázva!)

Chem-sáv
A Globális Pszichopata Bűnkartell geo-fegyver arzenáljában megtalálható a chem-trailnek elnevezett fenomena, azaz a kémiai-sáv. Ezt a technikát részben az emberiség, főként a japánok és a magyarság egy régi barátjának, idősebb Teller Edének köszönhetjük, aki köztudottan különös vonzalmat érzet a nagy pusztítóerejű fegyverekkel szemben. 1997-ben többed magával egy tanulmányt mutatott be, amelynek célja a globális felmelegedés megakadályozása volt. Ebben a tanulmányban olyan ajánlatokat tesznek a felemelegedés, a krizís szintű UV/kozmikus sugárzás és ózon-réteg megfogyatkozás krízésének megakadályozására, mint például gigászi mennyiségű ionizált szubmikron részecskék feljuttatása és szétszórása az atmoszféránkban. Míg a tálalt öltletek kétségtelenül nagyszerűek voltak, a tanulmány készítői, mintha elsiklottak volna ama apróság felett, hogy az alkalmazásra ajánlott kémiai anyagok - bárium, szelénium, thórium és aluminium - milyen hatással lesznek az emberi egészségre és a környezetünkre. Úgy tünik, hogy az olyan kifejezések, mint a 'biztonság', 'toxicitás', 'letalitás', 'környezeti befolyás', és 'erkölcs' nem igen szerepeltek ezeknek a hírneves tudósoknak a szótáraiban. Lényegében olyan megoldásokat ajánlottak, amik némelyike több kárt okoz az emberi egészségben és a környezetünkben, mint jót tenne. Az alapötlet az volt, hogy ezek az ionizált nehézfém részecskék gátolják és visszatükrözik a napsugarakat és az ajánlott alkalmazásukkal megkadályozzák az ártó sugarak bejutását az atmoszféránkba, kb. 1-2%-kal csökkentve az UV sugarakat. A kémiai anyagok atomoszféránkban történő szétszórásának gigászi feladatához többek közt, katonai és kereskedelmi repülőket ajánlottak.

Ma főként az USA-ban és Kanadában egyre több beszámoló van a levegőben látható furcsa kémiai-sávokról és az USA Védelmi Osztályának (DOD) 'RF Dominancia' programja bizonyítja, hogy Teller Ede és társai eredeti ötletét fegyveresítették, amely fegyvert a környezetünk és az egészégünk tudatos károsítására alkalmazzák. A CIA eredetileg a Coverleaf Projekt alatt kísérletezte ki ezeket a kémiai-sávokat, aminek keretében az aerozált anyagokat a felső atomoszféránkban, a stratoszférában szórták szét. Ma már olyan anyagokat alkalmaznak, mint az aluminium, thórium, szilikon karbide, cirkonium, illetve más sugárzás-visszaverő fémek és fém oxidok. Az alkalmazott anyagok egy része természetesen visszahullik a Földre, köztük a thórium is, ami 98% tisztaságban van alkalmazva. Közép és kelet-Kanada klinikailag megállapított thórium mérgezésben szenved. Elmondom még egyszer és ezt nem győzőm ismételni az Olvasó számára: őrült pszichopaták vették át a Földünket, akik tudatosan pusztítják az emberiséget és a természetet.

Cunami-bomba
Egy másik geo-fegyver a 'cunami bomba'. (És ezután a mondat után szinte hallni vélem, hogy magadban felkiáltasz, "Na, ne!") Ma már de-klasszifikált iratokból tudjuk, hogy 1944-ben és 1945-ben, a II. Világháború alatt titkos katonai cunami-bomba kísérleteket folytattak az Új-Zéland-i Aucklandtól nem messze elterülő Whangaparaona terület környékén a Csendes-óceánban. Az Auckland Egyetem Thomas Leech professzorát rendelték ki a katonasághoz, hogy részt vegyen egy projektben (Projekt Seal), amelynek keretében egy sor titkos víz alatti robbantásokat végeztek, amikkel mini-cunamikat idéztek elő. A kísérletek folytán a víz alatt robbanóanyagokat helyzetek el bizonyos stratégiai alakzatokban, hogy aztán a kontrollál felrobbantásukkal gigászi árhullámokat okozzanak. A technológia felé komoly érdeklődést mutatott az amerikai és a britt kormány is, akik aztán maguk tovább fejlesztették ezt a cunami-bomba technológiát. Több feltételezés látot napvilágot arról, hogy a Japán földrengés és az azt követő cunami is mesterségesen voltak előidézve, sőt a néhány évvel ezelőtt Indonéziában töbszázezer életet követő szuper gigászi cunami is már ilyen mesterséges cunami volt.

2. Biológiai és kémiai fegyverek
A biológiai és kémiai fegyverek, illetve a bioterrorizmus és a kémiai terrorizmus a fekete biológiai/kémia termékei, és mint minden pusztító fegyvert ezeknek a legveszedelmesebb alakjai is jobbára a Fekete Testvériség csoportjai és a Globális Pszichopata Bűnkartell tartják birtokukban. Míg a biológiai fegyverek igen hatásosak, a kémai fegyvereket már sokkal nehezebb halálos dózisokban alkalmazni így a bevetésük fő célja inkább a félelemkeltés és megfélemlítés. 1998-ban híresztelések láttak napvilágot, hogy a Dél-Afrikai kormány olyan genetikai mérnöklési programokat finanszíroz, amelyek keretében fajspecifikus biológiai fegyvereket fejlesztenek ki. Az izraeli kormányról is hasonló híresztelések terjengtek. A dél-afrikaiak állítólag a feketéket elpusztító, míg az izraeliták az arabokat elpusztító génspecifikus fegyverek kifejlesztésén dolgoztak. Sokan szkeptikusan fogadták ezeket a híreszteléseket annak ellenére, hogy ilyen biológiai fegyverek kifejlesztése tökéletesen lehetséges és több mint valószínű, hogy már léteznek is. Ami a kémiai fegyvereket illeti, roppant hosszú listán lehetne részletezni azokat a támadásokat, amik keretében már bevetették őket vagy a bevetésükkel fenyegettek. Kezdhetnénk a listát a pulykák jogait védő szervezettel és befejezhetnék Izraelben az export gyümölcsök megmérgezésével vagy a Magyarországra importált mérgezett ételekkel. Az ismert esetek egyike sem okozott tömeges halált, de annál alkalmasabb volt a populáció soraiban történő félelemkeltésre.

Biológiai fegyverek
Csak, hogy világos legyen, milyen hatással lehet bevetni némely biológiai fegyvert: ha veszünk példának okáért egy gram smallpoxot, ami roppant fertőző és fatális, és amire jelenleg nincs oltás, mert 1979-ben leálltak az oltóanyagok készítésével, és ezt az egy gramot kiengedjük a levegőbe, hogy kb. 100 esetet produkáljunk vele, az esehetőség kiváló arra, hogy a vírus 6 héten belül globális fertőzést okozzon és a halálos esetek száma többszáz millió ember legyen.

Az alábbi lista a jelenleg ismert biológiai fegyverekhez felhasználható baktériumok, vírusok és toxinok listája, a teljesség igényessége nélkül, amelyek alkalmasak az emberi szervezet, kereskedelmi állatok, kereskedelmi növények és a környezet károsítására:
Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotípus 0157 és más verotoxint termelő serotípusok, Legionella pneumophila, Bartonella Quintana, Coxiella burnetii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowasecki, Clostridium botulinum, Brucella abortus, Bacillus anthracis (anthrax), Chlamydia psittaci, Brucella melitensis, Burkholderia mallei, Yersinia pseudotuberculosis, Francisella tularensis, Brucella suis, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Clostridium tetani, Salmonella typhi (tífusz), Yersinia pestis (pestis), Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae (kolera), Clostridium perfringens, Mycoplasma mycoides, Xanthomonas campestris pv. oryzae, Xylella fastidiosa, Xanthomonas campestris pv. Citri, Xanthomonas albilineans, Kyasanur vírus, Rift Valley láz vírus, Majom himlő vírus, Marburg vírus, Machupo vírus, Lymphocytic choriomeningitis vírus, Lassa láz vírus, Junin vírus, Hantaan vírus, Ebola vírus, Eastern equine encaphilitis vírus, Western equine encephalitis vírus, Louping ill vírus, Murray Valley encephalitis vírus, Omsk haemorrahagic láz vírus, Orouche vírus, Powassan vírus, Rocio vírus, St. Louis encephalitis vírus, Japanese encephalitis vírus, Sárgaláz vírus, Variola vírus, Venezuelan equine encephalitis vírus, Thick-borne encephalitis vírus, Fehér vírus, Dengue láz vírus, Chikungunya vírus, Congo-crímeai haemorrhagic láz vírus

A sejt a pokolból
Ez az elnevezés egy bizonyos pfiesteria piscicida nevű mikróbának az új elnevezése, amiből igen hatásos toxinokat lehet kivonni. A produkált tünetek olyanok, mint a zavarodottság, memóriavesztés, koncentrációs képességek csökkenése, motorkoordinációs zavarok és egy sor más mentális funkciók zavara vagy elveszítése. És ezek a toxinok levegőn és kontaktusra is jól terjednek.

Botox (botulinum toxin): A botox proteinje neurotoxin és ez a világ legtoxikusabb anyaga, legalábbis a biológia világában. A természetes lakóhelye a föld és könnyen ki is lehet választani belőle. A fegyveresített alakja klasszifikált titok, de tudjuk, hogy aerozol formában vagy akár ivóvízbe is be lehet vetni. Nincs íze, nincs szaga és 2 -14 nap alatt megjelennek a tünetek, amik dupla látás, nyelés és beszéd problémák, izomgyengeség, hányás és léguti összeomlás. Amikor a tünetek már megjelennek nem lehet semmit sem tenni. A megfertőzöttek járó-kelő halottakká válnak. Habár van ellenszer, a nagy tömegek immunizációja nem megoldható. Nagy mennyiségű ivóvíz és élelmiszergyárak kontaminálásához elég nagy mennyiségű botoxra van szükség, de őszintén szólva az élelmiszergyártás centralizálása igen szép alkalmat nyújthat egy bioterroristának egy botox általi tömeggyilkossághoz.
Aflatoxin: Egy bizonyos penész termeli ezt az anyagot, ami májrákot okoz. Ez valóban egy szuper biológiafegyver ugyanis roppant nehéz megkülönböztetni, hogy a rákot természetes betegség vagy szándékosság okozta-e. Még annak felismerése is nehézséges lenne, ha egy egész célpopulációt megfertőznének vele.
Ricin: A ricin egy protein toxin, amit a castor babból vonnak ki. Úgy giylkol, hogy elpusztítja a sejtjeink protein szintetizátor mechanizmusának egy fontos részét, a ribosomát. Ez egy lasssan ölő méreg, ami végül a szervezet teljes összeomlását okozza. Alkalmas a genetikai mernőklésre, hogy még hatásosabb biológiai fegyvert készítsenek belőle. Jelenleg bizonyos ráksejtek célzott elpusztítására is alkalmazzák, de pontosan emiatt a "mágikus golyó" tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas szofisztikált biológiai fegyverhez is. Kiváló szer 'orvgyilkossághoz'. Teoretikusan lehetséges az immunizáció, de jelenleg tudomásom szerint nincs vakcina. A tünettörténet hasonlatos a botoxhoz és miután a tünetek megjelennek már nincs mit tenni.
Anthrax: Egy régi kedvenc a biológiai fegyverek közt a B. anthracis, ami egy aerobic sporaformáció, gram pozitív baktérium. Roppant fertőző és halálos az ember és a domesztikált állataink közül sokra. Sebeken át terjed legjobban, de belélegzés útján is terjedhet. Ha be van lélegezve, akkor pulmonáris anthraxot okoz, ami 80%-ban halálos kimenetelű. Az anthrax spórák sok éven át megmaradnak a földben és teljesen használhatatlann teszik azt az ember és az állatok számára. Ma már olyan virulens és rezisztens fajták lettek kifejlesztve, amiket nem lehet antibiotimukkal kezelni. A sima anthrax viszont jól kezelhető, ha azonnal megkezdődik az antibiotikumos kezelés és 60 napon át folytatódik.
Smallpox: Ez egy DNS vírus, aminek a genetikai kódját már feltérképezték. Könnyen kultiválható és nagy mennyiségben előállítható rövid idő alatt. A genetikai mérnőklés egyik legfontosabb kandidátusa, mert könnyű úgy megváltoztatni, hogy a jelenleg hatásos vakcniák ne használjanak. És párosítani is lehet például a botox génnel, ami biztosítja a 100%-os fatalitást. Roppant fertőző és emberi érintkezés útján terjed belégzés során. A világ legtöbb embere fogékony erre vírusra, mivel 1979-ben a WHO leállította az oltást. A mortalitás százalék sztrain függő, de például a variola major sztrain 50%-os fatalitással jár.Kémiai fegyverek
Ami a kémiai fegyvereket illeti, ebből is van néhány, amit érdemes szóvá tenni. A kémiai fegyverek lehetnek mérgező gőzök és gázok, folyadékok vagy szolid anyagok, amiknek toxikus hatása van az emberi szervezetre, állatokra és növényekre. Be lehet őket vetni bombák formájában, aerosol alakban repülőgépekről, hajókról és kocsikból vagy folyadék formájában a földön. Némely kémiai fegyver teljesen szagtalan és íztelen. Ezeknek a szereknek lehetnek azonnali vagy késleltetett hatásai (percektől napokig), azonban sokkal nehezebb beventi őket halálos dózisban, mint a biológiai fegyverket, mivel a szabadban hamar illannak. Lényegében hat féle kémiai fegyver létezik:

? tüdőkárosító ügynökök, mint például a foszgén
? cianidok
? hólyagosító ügynökök, mint például a mustár
? ideg ügynökök, mint például a GB, GD, GA, GF és VX
? bénító ügynökök, mint a BZ
? és végül tömegkontroll fegverek, mint például a Mace


Sarin: Egy ideggáz, ami roppant toxikus és gyorsan hat. Eredetileg mint rovarirtót kísérletezték ki Németországban, de sokkal hatásosabb, mint a normál rovarírtók. Egy szagtalan, íztelen és színtelen folyadék, amit inkább gázosított alakban szoktak bevetni.
Cianid: Ez a potenciálisan mérgező gáz több alakban létezik. A hidrgén cianid és a cianogén klorid színtelen gázok, míg a szódium cianid és a potásszium cianid kristály alakban előállított. Ez a kémiai anyag nem szagtalan, igen kesernyés mandula szaga van, amiről be lehet azonosítani. Élelmiszereket mérgezhetnek vele.
Soman: Szintén egy ideggáz és szintén a németek fejlesztették ki, mint rovarirtót. Színtelen, íztelen folyadék formájában alkalmazzák, aminek kámfor illata vagy rohadó gyümölcs szaga van.
Szulfur mustár: Mustárgázként is ismerjük. Jöhet gáz, olajos folyadék vagy szolid alakban. Gáz alakban színtelen, de folyadék és szolid alakban sárgától barnáig terjed a színe. Általában mustár, fokhagyma vagy hagyma szaga van.
VX: Ideggáz, amit az Egyesült Királyságban fejlesztettek ki a kártékony hatású DDT helyett. Egy lassan párolgó szagtalan és íztelen, színes olajos állagú folyadék alakban alkalmazzák.

ÉRDEKESSÉG: 1994 decemberében Vancouver Kanadában, egy 'Állatjogi Milicia' elnevezésű szervezet levélben értesítette a médiát és az üzleteket, hogy a karácsonyi pulykákat patkányméreggel ízesítették 'a pulykák jogainak nevében, tiltakozásként sok millió pulyka értelmetlen lemászárlásáért'. Több ezer pulykát vettek le az élelmiszerüzletek polcairól, ám a túlbuzgó milicista szervezet nem váltotta valóra a fenyegetését.

1994 Szilveszterén Dushanbe, Tadzsikisztánban 9 katona és 6 civil halt bele cianiddal dúsított szilveszteri pezsgőzésbe, amit az orosz békefenntartó katonákat elszállásoló bázis melletti boltban adtak el. 53 ember került kórházba, ebből 11 civil egyenesen az intenzív osztályra. Az esetről, mint előre megfontolt terrorcselekményről számoltak be a médiában.

Flór fegyver
A flór egy egyszerű, de igen hatásos kémiai fegyver. A vízbe folyamatosan adagolt kis mennyiségű fluorid idővel gyengíti az emberek akaraterejét a dominanciával szembeni ellenállásra, azzal, hogy lassan megmérgezi és narkotizálja az agy bizonyos részét, amitől aztán az ember szubmisszívvé válik azoknak az akaratával szemben, akik uralkodnak rajta. A németek és az oroszok is fluoridot öntöttek az ivóvízbe, hogy a háborús fogjokat lebutítsák és engedelmessé tegyék, de szódium fluorid (nátrium fuorid) például jelen van ma is a vízünkben és a fogkrémeinkben. A publikum jobbára teljesen tudatlan, hogy ez a kémiai anyag egy igen mérgező anyag, amit aluminium készítés során nyernek, amit aztán elvegyítenek egy finomított foszfátkővel, amit viszont, mint patkány mérget használnak. A fluorin minden lényegesebb kábító gyógyszer részese, beleértve a Prozacot, ami jelenleg világ legkedveltebb depresszió ellenes szere és olyan dokumentált mellékhatásai vannak, mint az öngyilkossági ideációk, erőszakos magatartás, idegesség, szorongás, alvatlanság és szexuális diszfunkciók. A fuorid sok gyógyszerben jelen van, mint potenciátor, azaz hatékonyságnövelő adalék. 1954-ben Elliot Perkins, tudós és író az alábbiakat nyilatkozta a fluórról: 'A valódi cél a víz flórózásával a tömegek ellenállásának csökkentése a dominanciával, az irányítással és a szabadságok elveszítésével szemben.' És 'A legnagyobb őszinteséggel állítom, mint tudós, aki több, mint 20 évet töltött a flóridok kémiai, biokémiai, fiziólógiai és patológiai kutatásával: bárki, aki egy évig vagy annál hosszab időn át iszik mesterségesen flórozott vizet, soha többe nem lesz az aki egykoron volt, akár mentálisan vagy fizikailag.'

3. Nem-halálos (szubletális) fegyverek, irányított energia fegyverek
Mintha a geo-fegyerek, a biológiai és kémiai fegyverek nem lennének már elegendők az emberi faj kipusztításához, az oroszok és az amerikaiak a nyakunkba sózták még az úgynevezett szubletális (nem-haláos) fegyverket, amik elnevezésüket becsapva nagyonis halálosak lehetnek. És no már férleértés ne essék, sok évvel ezelött Professzor Jose Delgado egy bikát megállított velük vágtában egyetlen gombnyomással.


Az irányított energia fegyverek által okozott agyzavarok

HOMLOK LEBENY (a homlok mögött)
-Többlépcsős feladatokhoz szükséges sorozatos komplex mozgás tervezésének képességének elveszítése (pl. kávé főzés)
-Spontaneitás elveszítése
-Flexibilis gondolkozás elveszítése
-Egyetlen gondolat álhatatossága
-Koncentrációs képesség elveszítése
-Érzelmi változások
-Társadalmi viselkedésben beálló változások
-Személyiség változások
-Problémák a problémamegoldó készséggel
-Nyelvhasználati nehézségek
-Testrészek mozgásának elveszítése
PARIETAL LEBENY (a fej közepe és hátsó része)
-A tárgyak megnevezésének képességének elveszítése
-Olvasási problémák
-Rajzolással kapcsolatos problémák
-A jobb és a bal megkülönböztetésének képességének elveszítése
-Nehézségek matematikai problémák megoldásával
-Bizonyos testrészék létezésének nem észlelése,
-Problémák a közvetlen környezet észlelésével
-Problémák a vizuális figyelem fókuszálásával
-Nehézségek a szem és kéz koordinálásávalHALÁNTÉK LEBENYEK (a fej fülek feletti része)
-Nehézségek az arc felismeréssel
-Nehézségek a beszélt szavak értelmezésében
-A rövid távú memória elveszítése
-Interferencia a hosszú távú memóriával
-Felajzott vagy megcsappant szexuális aktivitás
-A kategorizáció képességének elveszítése
-A jobb lebeny sérülésétől kitartó beszédet lehet észlelni
-Agresszív magatartás

CERBELLUM (a koponya alja)
-A kifinomult mozgás képességének elveszítése
-A járás képességének elveszítése
-Kéz kinyújtásának és tárgyak megfogásának képességének elveszítése
-Remegés
-Szédülés
-Összefolyó beszéd
-A gyors mozdulatok megtételének képességének elveszítése
NYAKSZIRTI LEBENY (a fej leghátsó része)
-Látási zavarok
-A környezetben elhelyezkedő tárgyak észlelésének nehézsége
-Nehézségek a színek identifikálásával
-Hallucinációk
-Vizuális illúziók
-Szóvakság – szavak nem felismerése
-A tárgyak mozgásának nem észlelése
-Nehézségek az olvasással és írással


AGYTÖRZS (mélyen az agyban)
-Megcsappanó légzés képesség, ami fontos a beszédhez
-Nehézségek az étel és a folyadék lenyelésével
-Nehézségek a szervezettséggel és a
-Környezet érzékelésével
-Egyensúly és mozgás problémák
-Hányinger és szédülés
-Alvási zavarokTHE TECHNOLOGIES
The ruling minority mould society to suit their purposes through brainwashing; propaganda and mushrooming. Again, anyone who questions their actual motives or the truth behind the facades is crushed quietly but thoroughly. Some of the more sinister, oppressive means of doing this involve the use of advanced satellite/computer systems of which the public is unaware. A few of these are:-
• ECHELON SATELLITE SYSTEMS… these are NSA systems designed to monitor ALL telecommunications worldwide scanning for persons "of interest".
• AUDIO-VISUAL SATELLITE MONITORING… these target public figures and citizens "of interest", 24/7.
• TRANSECTOR DEVICES… these effect the satellite location, tracking etc of targets (eg US Pat #4893815 16/1/90 L. ROWAN).
• NEUROPHONE SYSTEMS… these allow the satellite or microwave transmissions of voices etc directly to the brain of targets (eg US Pat # 3393279 16/7/68 P. FLANAGAN and US Pat #3647970 7/3/72 P. FLANAGAN).
• BRAINWAVE ANALYSERS… these allow satellite brainwave scanning or neural monitoring plus electronic brain link ups with thought - deciphering computer software (eg US Pat #6011991 1/4/00 A. MARDIROSSIAN)
• DIRECTED ENERGY WEAPONS… these are too numerous to list but they allow destruction, movement of objects, personal illness, debilitation, even death (eg US Pat # 5123899 23/6/92 J.GALL & US Pat #5289439 22/2/94 J. GALL allowing control of consciousness/moods of the target).MK-Delta: Mély álom
Az MK-Delta (Mély álom) egy CIA program, ami 19..-ben futott és célja az agy elektromágneses hullámokkal történő szubliminális programozása, érthetőbben a civil lakosság magatartásának és attitüdjének távolról történő befolyásolása és programozása. Tranzmisszió és vétel: televízió antennák, rádió antennák, villamos áram vezetékek, a matracok rugója. Moduláció a 60 Htzes wiringnek. A frekvenciák a VHF, HF és UHF, modulated at ELF. Olyan technológiát dolgoztak ki, amivel televizíó és rádióadó antennákat felhasználva olyan energiákat tudnak sugározni az emberi elmébe, amivel befolyásolhatják a magatartást. A tünetek fáradtság, kedély kilengések, magatartásibeli abnormitások és szociális bűnözés. Mellékesen megjegyezném, hogy a legelső dolog, amire felfigyeltem miután visszatértem Magyarországra az pontosan az itt felsorolt tünetek voltak, főként a magatartásbeli abnormitások és a szociális bűnözés, amelyek pillanatnyi impulzusok agytalan kiélésében, gátlástalanságban, mások jogain való lábbal tiprásban, hazudozásban, csalásban és mások manipulálásában nyilvánul meg.

Gondolatolvasás
Orwell 1984-jében megjelenített 'gondolatrendőrség' már működésbe lépett. A gondolatolvasás egyik mérföldköve az úgynevezett "transzkarnális mágneses stimuláció" [Transcarnal Magnetic Stimulation], azaz TMS. A technológia abból áll, hogy intenzív mágneses stimulit fokuszálnak az agy specifikus részére, amivel bizonyítottan befolyásolni tudják a gondolatokat, érzékelést és magatartást. Állítólag alkamas az obcesszív-kompulzív zavar gyógyítására, és némelyek már ott tartanak a technológia ajnározásában, hogy azt állítják a technológia alkalmas fájdalmas szerelemi kapcsolatok emlékeinek kitörlésére. Mint minden új technológiának ennek is van pozitív oldala, azonban ne álltassuk magunkat azzal, hogy nem főként gonosz és manipulatív célokra lesz/van alkalmazva. Ez a technológia hasonlatos a beültetett microchiphez, amivel gondolatokat és magatartást tudnak manipulálni és közönséges távrányítású bioelektromosrendszerekké tudnak minket degradálni. Egyenlőre katonai technológiának minősül és egy sisak felvétele szükséges a működtetéséhez. Nem meglepő, hogy egy orosz civil aktivista speciális sisakkal a fején él éjjel s nappal, mivel nem akarja, hogy a gondolatait befolyásolják vagy az elméjét megsüssék. A legtöbb ember paranoiás vagy skizofrén őrültnek nézi, holott ő teljesen tisztában van azokkal a katonai technológiákkal, amikkel befolyásolni tudják a gondolkozásunkat és magatartásunkat.

V2K: Voice to Skull (hang a fejbe)
1973-ban a Walter Reed Katonai Kutatóintézet felfedezte, hogy kivülről besugárzott hallást lehet elérni pulzáló mikróhullám audiógrammokkal. Az áldozaton elért hatás egy skizofréniát mimikáló hanghallás, amely hangok nem az áldozat saját gondolatmenteinek részesei. Ez az eszköz kiválóan alkalmas tehát arra, hogy titkos akciók leple alatt megőrjítésk az ellenséget mindenféle fejében felhangzó hangokkal, vagy, hogy agyprogramozással létrehozott gyilkosoknak nyomtalanul továbbítsanak utasításokat. Az intézmény a magas feszültségű mikrohullámú sugárzás biológiai hatásait is kutatta, amelynek részleteit egy “MW (mkrohullámú) fegyverek” elnevezésű szimpóziumon adott elő.

Az USA szabadalmi hivatalában a 6.587.729-es számú 2003. július 1-én szabadalmazott szabadalom meghatározása a következő: "olyan gépezet, amivel hallhatóan lehet értelmes beszédet kommunikálni felhasználva rádiófrekvenciás hallóeffektust". A szabadalom az amerikai légierő titkárának a nevén van és élő bizonyítéka annak, hogy egy ember olyan módon hallhat értelmes, összefüggő, fenyegető vagy más természetű hangokat a fejében, hogy nem szenved paranojás skizofréniában. Mitöbb, ennél és az előzően említett kommunikációs technológiánál már sokkal szofisztikáltabb technológiák is léteznek, olyan fegyvertechnológiák, amelyekkel távolról elektronikus úton lelehet blokkolni egy ebmer memóriáját és helyette kellemetlen memóriákat, illetve sugallatokat lehet besugározni az elméjébe, amelykről azt hiszi a saját gondolatai. A technológia elnevezése szintezikus telepátia és mint "tudatbefolyásoló technológiát" tartják számon.

Míg ezekkel a láthatatlan tudatbefolyásoló fegyverekkel elő lehet idézni álemlékeket, hallható hangokat, és éjszakai rémálmokat, egy ember normális mozgását és működését is korlátozni lehet akút fájdalom, belső szervi összeomlás és halál előidézésével, illetve a normális érzékelés (látás, hallás, szaglás stb) manipulálásával. Röviden összefoglalva ezekkel a fegyverekkel egy embert a távolból lehet kínozni, irányítani, megbetegíteni és meggyilkolni.

Tömegkontroll fegyverek
2001. máricusában az USA haditengerészete bejelentette, hogy olyan szubletális (nem-halálos) fegyvereket alkalmaznak, amellyel úgy tudnak tömegeket kordában tartani, hogy óriási fájdalmat okoznak nekik olyan módon, hogy felforralják az emberi bőr vízmolekuláit. A fegyver 96 GHz elektromágneses sugárzást használ és 2-3 másodpercen belül érezhető az általa okozott fájdalom. Izrael egy olyan tömegkontrollra és kínzásra alkalmas fegyvert fejlesztett ki a "sikoly" név alatt, ami képes elveiselehtetlenül hangos sikoltást hallatni a célszemélyekkel és ez akkor is hallható, ha eltakarják a fülüket. Ez szintén egy elektromágenses ....

Hologrammok
Three-dimensional images that look like real objects called holograms are in the DOD’s arsenal. Holograms are created using lasers. Scientists at the University of Arizona have been working on advanced holographic technology since at least as far back as 1990. Holograms are considered a NLW and are to be used on the civilian population as part of PsyOp. Holograms can be projected to specific areas. Some of the following uses have been considered: To cloak small or large objects so they are temporarily invisible to the enemy, to confuse and terrify people in the battlespace, to distract the enemy, to create illusions, to project gigantic images of certain gods over enemy territory. Holograms are also to be projected into rooms occupied by the enemy. The DSB mentioned that sophisticated PsyOp to be used on the civilian population includes the projection of sounds and images to specific points in space. Holograms can be used, says the Air Force, “to scare a target individual to death.” The Air Force has also considered using satellites with holographic laser projectors to send these holograms to anyplace on the ground, sky, or air.3

4. Pszichikai hadviselési és agykontroll programok
Az agykontrollnak két vállfaja létezik: a trauma alapú és a nem trauma alapú. A trauma alapú agykontroll lényege a fizikai trauma, míg például a nem trauma alapú agykontroll történhet pszichoelektronikus fenyverekkel, illetve elektronikus úton tévék, rádiók és antennák által sugárzott szblimináis üzenetekkel.

Amiről az alábbiakban részletezett agykontroll programok és az előzőkben már részletezett pszichoelektronikai fegyverek szólnak, az nem más, mint annak a Glibális Pszichopata Bűnkartell által folytatott tudatos politikának az éles vége, amely célja az emberi faj átalakítása egyedi szabad-gondolkozó és szabad-akaratú teremtő lényből egy csoportnyi birkává és robottá. Az agykontroll egy fegyver. Egy olyan fegyver, ami nem golyókat lő a célpontokra, hanem helyzeteket fabrikál köréjük, nem puskapor hajtja, hanem információ, nem csinál nyilvánvaló zajt, és nem okoz nyilvánvaló fizikai sérüléseket vagy mentális sérüléseket. De mégis okoz 'zajt', és mégis okoz fizikai és pszichikai sérüléseket, és mégis befolyásolja a személy szociális működését. Mindezek nyilvánvalóak egy szakember számára, aki tudja, mit kell figyelni. Az emberek jobbára nem értik meg az agykontroll fegyvert, talán csak annyit érzékelnek, hogy valami nincs rendben az életükben, vagy a társadalmaikban. És mivel nem tudják, hogy pontosan mi is az, ami nincs rendben, nem tudják elmondani ezt az érzést racionális módon, vagy intelligenciával kezelni a problémát. Nem tudják miként kérjenek segítséget és nem tudják miként asszociálják magukat másokkal, hogy megvédelmezék önmagukat. Amikor az agykontrollt nem hirtelen, hanem graduálisan és folyamatosan vezetik be, akkor a publikum alkalmazkodik hozzá és megtanulja tolerálni a jelenlétét és annak befolyását az elméjükre, életükre és társadalmaikra. Az agykontroll azonban egy olyan fegyver, ami az emberek vitalitását, életrevalóságát, véleményét, szabad akaratát, magatartását, mobilitását, természetes és társadalmi energiáit, fizikai, mentális és érzelmi erősségeit és gyengeségeit támadja meg.

Az agykontroll kifejlesztése mögött olyan intézmények állnak, mint mint az amerikai CIA, a britt Tavistock Intézet, a Rockefeller Alapítvány, sok-sok nemzetközi egyetem, pszichiátriai intézmény, és számtalan kutató és tudós. Jelenleg egy Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok program is érvényben van világszerte, amely egy sátánista-fasiszta pszichikai hadviselési program és egy másik fejezetben részletesen írok róla, mivel rengeteg embert érínt az egész világon. Azonban ez a globális program különböző kisebb agykontroll programokban volt kikisérletezve a CIA által, a Stázi, a KGB, a Mossad és különböző sátánsit aszekták szakértelmének bevonásával is. Kétségtelenül a legnagyobb felháborodást az MK-Ultra elnevezésű agykontroll program vívta ki, aminek keretében borzalmas attrocitásokat követtek el emberek ellen. A legtöbb ember valószínűleg teljes hitetlenkedéssel viszonyul ezekhez a programokhoz, mert az effajta őrületes történetekkel szemben természetes szkepticizmussal bírnak. Azonban az alábbiakban felsorolt és részletezett agykontroll kísérleti programok bizonyítottan létező és dokumnetált programok voltak és, mint ahogy már említettem, ezekre alapozták a ma érvényben lévő és világszerte sokezer, hanem sok millió, áldozatot szedő Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot.

EZ A OLDAL MÉG ÉPÍTKEZÉS ALATT ÁLL!

GWEN TORNYOK ÉS A FAKOPÁNCS
A föld természetes geomágneses sugárzásait jelenleg a föld több pontján mesterségesen előállított alacsony frekvenciájú sugárzásokkal helyettesítik úgy nevezett GWEN tornyok segítségével. Az oroszok is használják a technológiát, náluk a "fakopáncs" elnevezést kapták a tornyok. A tornyokkal bizonyos frekvenciákat olyan módon lehet regulálni, hogy az effektív megváltoztatja a föld természetes geomágneses erőterének erősségét bármely georgráfiai területen. Az alkalmazott frekvenciák LF (alacsony frekvencia) 151 és 175 KHz között mozognak. A tornyok képesek a felső VHF-től az alacsony UHF-be is sugározni 225 és 400 MHz között. Ezeknek a GWEN tranaszmittereknek több funkciójuk van, mint például az 1. agykontroll, 2. a tömegek magatartásának és kedélyének manipulációja, és 3. szintetikus telepátia üzenetek sugárzása a kipecázott alanyok fejébe, és 4. tömegek fizikai megbetegítése. (Specifikusan, a 388 MHz károsítja az emberi szervezetet, de például az extra alacsony frekvenciával meg lehet változtatni az RNS és a DNS működését is.) Személyszerint NEM tudom, hogy hol vannak Magyarország területén ilyen GWEN tornyok (ha valaki tudja, akkor küldje el nekem az információt!)- ha egyáltalán vannak-, de az ismert, hogy 200 mérföld a hatótávolságuk és az is ismert, hogy az USA-ban, Oroszországban és más országokban már alkalmazzák ezt a technológiát a fentiekben említett funkciókra. Úgy manpulálják vele tömegek kedélyállapotát és magatartását, hogy az embereknek még csak fogalmuk sincs róla! A megszaporodott skizofrénia eseteket, véleményem szerint, részben a tornyok által sugárzott szintetikus telepátia üzeneteknek is köszönhetjük.

EZ A OLDAL MÉG ÉPÍTKEZÉS ALATT ÁLL! ......

Montauk Projekt
A Montauk Projekt egy nem-trauma alapú, hanem elektronikus alapú agyprogramozás. Al Bielke, aki főszerepett játszott a Montauk Projekt kifejlesztésében állította, hogy körülbelül 10 millió ember van világszerte, akik az ilyen Mantauk típusú agyprogramozás áldozativá váltak. A legtöbb áldozat az USA-ban található, ahol álíltása szerint minden nagyobb vársoban működnek Montauk programok.

Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.

 • Szerző: Gabriella Hafner