Május 1. - Az Új Világrend eredete

Szabadkőműves

Ma nem a munka ünnepét ünneplik a tudatlanok, hanem az Illumináti megalakulásának napját, csak nem tudják sajnos, hogy mihez engedik át a jószándékú energiájukat. Megint a gonoszhoz.

Inkább mindenki csak a természet gyönyörűségeibe merüljön bele ma is!

A Novus Ordo Seclorum latin kifejezés [magyarul: A korszak új rendje; angolul: a new order of the ages (is born)] az Amerikai Egyesült Államok nagypecsétjének hátoldalán jelenik meg, annak 1782-es első tervezetén. 1935 óta nyomtatják az USA egydolláros bankjegyének hátoldalára.

A nemzetközi kommunista mozgalom nagy ünnepe: május elseje onnan ered, hogy 1776. május 1-én alakult meg hivatalosan Adam Weishaupt irányításával az I. Kommunista Internacionálénak tekinthető Illuminátus Rend.

Adam Weishaupt azt tanította, hogy az emberiség reménytelenül korrumpálódott és csak egy forradalmi átalakítással menthető meg. Ő volt az első utópikus kommunista, aki globális méretekben új világrendet akart és ezt "Novus Ordo Seclorum"-nak nevezte. Ez a felirat kezdetektől fogva rajta van az Egyesült Államok hivatalos állami pecsétjén, látható a dolláron, ahogyan az 1776-os dátum is a piramis alján (MDCCLXXVI).
1782-ben Wilhelmsbad-ban jött létre a máig élő szövetség az illuminátusok, a nemzetközi bankárok és a szabadkőművesek között. Cél az NWO, azaz a világkommunizmus létrehozása.

Uncut News Hungary

Az Új Világrend eredete, 1.rész

Ahhoz, hogy megértsük mit is jelent az NWO - azaz a New World Order - ahhoz vissza kell mennünk az időben. Ugyanis az emberek feletti hatalom és a felettük megszerzett irányítás ideológiája ősi tudást feltételez és ennek a tudásnak a birtoklása mindig is prioritást élvezett a történelem folyamán az emberiséget irányító uralkodói vérvonalnak a kezében.

Ezt a tudást, ami lehetővé tette az emberek feletti szellemi és fizikai hatalom totális kiterjesztését, olyanok birtokolhatták, akik az embernél lényegesen magasabb tudatszinten álltak.
Mindenki hallott már arról, hogy a Földön volt egy Aranykor. Ez fellelhető különböző civilizációk fennmaradt leírásaiban, emlékeiben. Ebben a korban nem voltak uralkodók, nem volt szegénység. Nem volt elnyomás, nem voltak háborúk. Anarchia volt, de nem abban az értelemben, ahogy ennek a szónak a jelentését ma a propagandamédia elénk tárja.

Wikipédia:
Az anarchizmus (a görög ἄναρχος-ból: uralomnélküliség) politikai ideológiája elutasítja az emberek uralmát más emberek felett, bármiféle társadalmi hierarchiát. Magába foglalja azokat az elméleteket és a meggyőződéseket, melyek támogatják minden kötelező érvényű kormányzat, az állam eltörlését. Ezzel szemben olyan társadalmat tartanak ideálisnak, amelyben az egyének önkéntes alapon működnek együtt különféle kollektívákban, ahol a társadalmi élet alapegysége a kommuna, a termelő munka pedig szövetkezetekben, szindikátusokban folyik.

Az anarchizmus célja a szociális igazságtalanságok kiküszöbölése az egyenlő lehetőségek megteremtésével. Az anarchizmus legátfogóbb értelemben uralomnélküliség (anarchia), amely alatt azon politikai rendszert kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül, tisztán az emberek szabad, testvéri együttélésén alapszik. Egyediségét az uralomnélküliségre, hatalom nélküli rendre való törekvés adja.
Az Aranykorban az emberek szimbiózisban éltek a természettel, annak törvényei szerint, sőt a világegyetem törvényei szerint éltek. Ismerték ezen törvényeket, a természettudományokat magas szinten gyakorolták. Nem volt elnyomás, rabszolgaság és megkülönböztető anyagi különbségek. Nem létezett a materializmus. Nem létezett elnyomó hatalom. Az Aranykor mégis véget ért és azt a rendszert, ami felváltotta, a mai napig éljük és szenvedjük.

Ez az új világ elképesztő társadalmi különbségeket hozott. A szegények és a gazdagok közt végeláthatatlan szakadék tátong. A születésünk gyakorlatilag meghatározza a sorsunkat, nem mindegy ugyanis, hova születünk. Az oktatási rendszer a születésünk után agymosást végez rajtunk és elnyomja a velünk született szellemi képességeinket. A valódi tudást elrejtik előlünk és csak azt tanítják meg, ami ahhoz kell, hogy hasznot termeljünk az életünk végéig, ami sokszor nem áll másból, mint a kamatos kamatpénznek köszönhető adósságok törlesztéséből. A történelmünket elhazudták és meghamisították. Nem ismerjük, csak azt amit meghamisítottak. Mindezt az a szűk elit irányítja, ami a pénzügyi és gazdasági hatalmat gyakorolja a bolygón és gyakorlatilag mindent magáénak tudhat. Egy összesen kb. 300 családból álló szűk kör kezében van a bolygó vagyonának közel 100 százaléka. Több milliárd ember osztozik a maradék pár százalékon. A csúcson pedig kb. egy tucat család áll, akik mindenben döntenek.

A kérdés tehát, hogy mikor indult el ez a folyamat? Kik és hogyan vették át az emberiség feletti diktatórikus hatalmi gépezet irányítását, akik miatt ma az átlagember egy neki felépített Mátrixban éli le az életét és elfogadja, hogy a hadiipar a békét szolgálja, a mérgeket gyártó gyógyszeripar pedig az egészségét.

I.e. 4000 - Az Anunnaki

A legelső és legjobb kiindulópont az NWO eredetének megismerésében az Anunnaki korszak. Erről viszonylag kevés információ áll rendelkezésre, bár némely sumerkutató több könyvet is írt a témáról. Ilyen pl. Zecharia Sitchin.
A hivatalos, tanított történelemben az Anunnakik a sumer nép istenei voltak. Az alternatív történelemben azonban nagyon is élő, hús-vér entitások, akik erős befolyással rendelkeztek Mezopotámia felett, ami az általunk (tehát a nekünk tanított történelem szerint) ismert világ egyik legősibb civilizációja, a globális emberi civilizáció egyik bölcsője.
Mezopotámia gyakorlatilag a semmiből tűnt elő és szokatlan gyorsasággal vált egy olyan fejlett civilizációvá, ami meghazudtolta korát és a világ akkori fejlettségét. A régészeti feltárások között sok, a mai napig megmagyarázhatatlan dolog van, amit nem is tártak a nyilvánosság elé, illetve arról nem szívesen beszélnek. Nem tehetik, hiszen ez alapból torpedózná meg a tanított történelmet és az emberiség számára felépített világképet.

Az Anunnakik, ezek az entitások a kort meghaladó tudással rendelkeztek, ékírással (rovás) írtak, vallásukat egy belső misztérium jellemezte, ami sok olyan ezoterikus titkot rejtett, ami rejtett volt a kor embere előtt. Ennek az általuk birtokolt titokzatos és rejtett tudásnak köszönhető, hogy a hatalmukat gyakorolhatták és azt meg tudták tartani az emberek felett.
A sumer teremtéstörténetben az Anunnaki nem más, mint az emberi faj megteremtője. Így az isteneink, akik saját másukra megalkottak minket, embereket.

Uncut News Hungary

Az Új Világrend eredete, 2.rész

I.e. 3000 - A föníciaiak és a kánaániak

Nem mindegyik anunnaki volt az, akit jóként lehetne jellemezni. A fennmaradt sumer írásokban részletesen megtalálhatjuk az erre vonatkozó részeket, sőt, az anunnakik közt fennálló ellenségeskedést és az egymással szemben vívott háborúikat is.
Ahogyan ma is vannak az emberiségnek olyan (rossz) csoportjai, akik a tudásból származó előnyüket az emberek feletti ellenőrzésre használják, úgy vannak olyanok is, akik a tudást az emberek érdekében és azok felszabadítására használnák.
Az anunnakik elkezdenek más rasszokkal keveredni, ami új csoportok kialakulásához vezet. A fennmaradt sumer szövegek megemlítik, miszerint az anunnakik különösen szerettek 'földi' asszonyokkal szexuális viszonyt folytatni, amikből utódok is születtek. Ezt mind a rossz, mind a jó oldaluk is űzte. Pl. ilyen (rossz) csoportokként azonosíthatóak a föníciaiak és a kánaániak. A kialakulásuk után ezen csoportok egyes tagjainak szándékában állt a birtokukban lévő fejlett tudást a más emberek feletti kontroll és hatalom érdekében felhasználni és kiterjeszteni azt a tömegekre.Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.

  • Szerző: Red Pill-Ébredj Fel 2.0