A tudósok felfedték, hogy az EU Pfizer vakcináinak egyes tételei placebók voltak

A tudósok felfedték, hogy az EU Pfizer vakcináinak egyes tételei placebók voltak

Pandémia

Tudósok bizonyítékokat tártak fel, amelyek azt mutatják, hogy a Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina Európai Unióban bevetett tételeinek jelentős része valójában placebo volt.

Azt is feltárták, hogy a német szabályozó hatóság tudott erről, és nem vetette alá őket minőségellenőrzési vizsgálatnak.

A legújabb covid hazugságok leleplezésével úgy tűnik, hogy azok, akik túlélték az EU-ban a Pfizer oltását, valójában placebót kaptak.

A Daily Sceptic beszámolója: A tudósok, Dr. Gerald Dyker, a bochumi Ruhr Egyetem szerves kémia professzora és Dr. Jörg Matysik, a Lipcsei Egyetem analitikai kémia professzora, egy öt német nyelvű tudósból álló csoport tagjai, akik az elmúlt másfél évben nyilvánosan kérdéseket vetettek fel a BioNTech vakcina (ahogyan Németországban ismerik) minőségével és biztonságosságával kapcsolatban.

Nemrégiben megjelentek Milena Preradovic német újságíró Punkt.Preradovic online műsorában, ahol a tételek variabilitásáról beszéltek. Kiindulópontjuk az a nemrégiben készült dán tanulmány volt, amely a Pfizer-BioNTech vakcina, vagy tudományos kódnevén BNT162b2 különböző tételeihez kapcsolódó mellékhatások hatalmas eltérését mutatta ki. Az alábbi, a dán tanulmányból származó ábra szemlélteti ezt a változatosságot.

Azt mutatja, hogy a Dániában használt tételek, amelyeket a grafikonon a pontok ábrázolnak, lényegében három csoportra oszlanak.

A zöld vonal köré csoportosuló "zöld tételek" esetében mérsékelt vagy mérsékelten magas a hozzájuk társuló nemkívánatos események száma. A Preradoviccsal folytatott beszélgetésben Gerald Dyker a jobbra legtávolabbi zöld pontot veszi példának.

Mint kifejti, ez azt a tételt jelöli, amelyet Dániában a legtöbbet használtak, valamivel több mint 800 000 adagot adtak be belőle. Ehhez a 800 000 adaghoz körülbelül 2000 feltételezett nemkívánatos esemény társul, ami körülbelül 400 adagra vetítve egy feltételezett nemkívánatos eseményt jelentési arányt jelent. Ahogy Dyker fogalmaz: "Ez nem kis mennyiség, ha összehasonlítjuk azzal, amit egyébként az influenza elleni vakcinákról tudunk". Dyker számításai szerint a zöld tételek a dán minta több mint 60%-át teszik ki.

A kék vonal köré csoportosulnak a "kék tételek", amelyek nyilvánvalóan rendkívül magas nemkívánatos eseményekkel járnak. Mint Dyker megjegyzi, a kék tételek egyikéből sem adtak be 80 000-nél több adagot Dániában - ami arra utal, hogy ezeket a különösen rossz tételeket a közegészségügyi hatóságok talán csendben kivonták a forgalomból.

Ennek ellenére ezekhez a tételekhez akár 8000 feltételezett mellékhatás is kapcsolódhatott. Nyolcezer 80 000 adagból nyolcezer jelentési arányt jelentene, ami 10 adagonként egy feltételezett nemkívánatos eseményt jelentene - és Dyker megjegyzi, hogy a kék tételek némelyikéhez valóban olyan magas jelentési arány társul, hogy hat adagonként egy feltételezett nemkívánatos eseményt jelentenek!

Dyker számításai szerint a kék tételek a dán vizsgálatban szereplő összes adag kevesebb mint 5%-át teszik ki. Ennek ellenére a mintában regisztrált 579 haláleset közel 50%-ához kapcsolódnak.

Végül a "sárga tételek" a sárga vonal körül csoportosulnak, amely, mint fentebb látható, alig tér el az x-tengelytől. Dyker számításai szerint a sárga tételek az összes haláleset mintegy 30%-át teszik ki. Dyker megjegyzi, hogy ezek között vannak olyan tételek is, amelyek mintegy 200 000 beadott adagot tartalmaznak, és amelyekhez szó szerint nulla feltételezett mellékhatás kapcsolódik.

Ahogy Dyker fogalmaz, a "rosszindulatú" megfigyelők megjegyezhetik, hogy "így nézne ki a placebo".

És a rosszindulatú megfigyelőknek igazuk lehet. Dyker és Matysik ugyanis összehasonlította a dán tanulmányban szereplő tételszámokat a forgalomba hozatalra engedélyezett tételekről nyilvánosan elérhető információkkal, és azt a megdöbbentő felfedezést tették, hogy a nagyon rossz és nem annyira rossz tételekkel ellentétben az ártalmatlan tételek közül szinte egyiket sem vetették alá semmilyen minőség-ellenőrzési vizsgálatnak.

A legtöbb megfigyelő számára ismeretlenül, éppen a német szabályozó hatóság, a Paul Ehrlich Intézet (PEI) az, amely elvileg felelős az EU-ban a Pfizer-BioNTech teljes oltóanyag-kínálatának minőségellenőrzéséért. (Az intézet a német immunológusról és Nobel-díjas Paul Ehrlichről kapta a nevét, természetesen nem az azonos nevű stanfordi biológiaprofesszorról).

Ez azt tükrözi, hogy a vakcina tényleges, legális gyártója, valamint az EU-ban a forgalomba hozatali engedély jogosultja a német BioNTech cég, nem pedig a legismertebb amerikai partnere, a Pfizer.

Dyker és Matysik megállapította, hogy a PEI megvizsgálta és engedélyezte a forgalomba hozatalra az összes nagyon rossz "kék" tételt, a nem annyira rossz "zöld" tételek túlnyomó többségét, de szinte semmit sem az ártalmatlan "sárga" tételek közül - mintha a PEI előre tudta volna, hogy ezek a tételek problémamentesek.

Ezt mutatja az alábbi dia Dyker prezentációjából a Punkt.Preradovic interjú során. A cím így hangzik: "A Dyker Dyker a következő: "A Dyker Dyker a következő: "A dán tanulmány mely tételeit tesztelte és hagyta jóvá a Paul Ehrlich Intézet a forgalomba hozatalra?".

Az egyes táblázatok PEI oszlopában a "ja" természetesen azt jelenti, hogy a tételt tesztelték, a "nein" pedig azt, hogy nem. Megjegyzendő, hogy csak a "sárga" táblázatban szereplő első tételt vizsgálták.

A táblázat alatti felirat így szól: "A PEI általában nem tartotta szükségesnek az ártalmatlan "sárga tételek" vizsgálatát".

Ahogy Dyker fogalmazott, figyelemre méltó visszafogottsággal, "ez alátámasztaná azt a kezdeti gyanút, hogy ezek talán valójában valami placebóhoz hasonlóak".

Vagy röviden, hogy a német tudósok megállapításait parafrazálva a Pfizer-BioNTech tételek változékonyságáról, úgy tűnik, hogy a jó volt rossz, a rossz volt nagyon rossz, a nagyon jó pedig sóoldat.

(A Gerald Dykerrel és Jörg Matysikkal készült teljes Punkt.Preradovic-interjú itt olvasható németül. A fenti fordításokat az önök írója készítette. Az interjú teljes, feltehetően gépi fordítású angol nyelvű változata szintén elérhető a Punkt.Preradovic weboldalán).

 

Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.