Ó nagy Orbán, minden Magyarok főmuftija, mindennapi hazugságod add meg nékünk! Ne legyen úgy!

Nem kell kérni, megadta, naponta megadja! De ugorjunk időben vissza! Nem is kell oly nagyot ugrani.

A nyolcvanas évek vége felé, a kilencvenes évek elején játszódtak le azok az események, amelyeket manapság, „rendszerváltozásnak” neveznek, nagy szeretettel a politikai körökben, maradék Hazánkban. Azokban az időkben, mintha az idő fintorának, konok kárörvendő grimaszának lenne köszönhető, elindult Hazánk, újabb kiárusítása, amit „privatizációnak” neveztek az akkor még nagyon is jelen lévő kommunista utódok. Eladtak mindent. Kiárusították az ország termelésre alkalmas és addig működő gyárait. Hosszú a listája azoknak az üzemeknek és vállalkozóknak akiket a „rendszerváltás” magába rántott, és amely miatt nagyobbára szánt-szándékkal, nyereség céljából eladtak, az akkor még mindig hatalmon lévő vagy a hatalom közvetlen közelében álló kommunisták, majd a posztkommunisták. Nos azokból a FIDESZ-KDNP tandem egyet sem vásárolt vissza! Nem kell sokat kertelni és éppen ezért egy listát teszek közzé, amely azt is bizonyítja, hogy hogyan játszották külföldi kézre a Magyar tulajdont, a Nemzet kincseit. Idézet következik:

„Hová lett a »MADE IN HUNGARY« felirat?

A magyar (nak hitt) termékek tulajdonosai:

- Sió ( a német Eckes-Granini csoport tulajdona)

- Sága (angol tulajdon)

- Globus konzervek (a cseh Hamé illetve a francia Bonduelle tulajdona)

- Globus ételízesítők ( az angol illetve holland Unilever tulajdona)

- Győri ( az amerikai Kraft Foods vállalatcsoport tulajdona)

- Piros Pöttyös ( a holland Friesland tulajdona)

- Boci csoki ( a svájci Nestlé tulajdona és Csehországba került)

- Horvát Rozi( az osztrák Salinen tulajdona)

- Kalifa (arab tulajdon)

- Vénusz ( a francia Bunge csoport tulajdona)

- Milli tej ( a holland Friesland tulajdona)

- Pannontej ( a francia Bograin csoport tulajdona)

- Medve, Karaván, Bakony és Tihany ( Bograin Csoport)

- Theodora ( a svájci Nestlé tulajdona)

- Törley, Hungária, Walton pezsgők ( a német Henkell tulajdona)

- BB bor és pezsgő ( Henkell)

- Delikát 8 ( Unilever)

- Debreceni Csaba Hús, Szole Meat ( Penta csoport)

- Sport (szelet) Kapucíner, Piros Mogyorós ( az amerikai Kraft Foodes tulajdona) „

De sajnos ezzel még nincs vége. Valamikor voltak cukorrépa gyáraink, tehát volt kristálycukrunk is, manapság külföldi behozatalból fedezik cukor szükségleteinket. Textil iparunk eladva és felszámolva, bőriparunk ma már nincs, eladták majd megszüntették ruha és cipőiparunkat. Az élelmiszeripar nagy részét eladták, majd megszüntették, a maradék idegen tulajdonban. Ne feledjük el a legendás, világhírű Ikarust, a vasúti kocsikat gyártó üzemeinket se. Eladták az ország nagyobb részét, és behozták a német összeszerelő üzemeket, Audit, Mercedest, a BMW is nálunk működik. Csakhogy ezekben az üzemekben a Magyar munkások a felét sem kapják meg annak a havi fizetésnek amit a Németek megkapnak. Nem melles leges az sem, hogy az európai átlagfizetéseket sem értük el. Mert amikor beléptettek bennünket a posztkommunisták az EU-ba, senki sem vette észre, hogy csak egyetlen egy dolog van a háttérben. Megvenni, és kisemmizi Magyarországot! Közben még a NATO-ba is belavírozták az országot, Magyarán, tökéletesen függővé váltunk a nyugattól. Megvettek bennünket és azóta is gyaláznak, ahol csak tudnak. Az Orbán kormány a KDNP-vel egyetemben pedig tovább ködösít mert mást nem tehet, azaz tehetne, de megvették őket kilóra. Az állandó, állítólagos vita az ellenzékkel, nem más mint egy csúnya, becstelen és hazug színjáték. Miért? Mert például azt a gazembert tolja a kormány, mint példát maga előtt, akit Gyurcsánynak neveznek. Ez a sötét, lelketlen, sehonnai gazember, már többször elmondta, hogy mit gondol rólunk Magyarokról és az országról! Riogatott már bennünket azzal, hogy majd a Romániából és más leszakított területekről átjövő Magyarok elveszik az itthoni Magyaroktól a munkahelyeket. Evvel ellentétben Orbán szépen lassan és alattomosan rávette az embereket, nagyobbára a fiatalokat különböző kölcsönök felvételére! Azokat a kölcsönöket nyakába szakították a fiatal családoknak, amelyeket vissza kell még majd fizetni (?) és még a magasságos sem tudja, hogy miből, hisz a mostani fizetések, mint mondtam az imént, az európai átlag alatt kullognak! Budapestnek van egy főpolgármestere aki tehetetlen és hazug, vagy csak nem hajlandó dolgozni és nem is való arra a posztra. Márpedig ha demokrácia van amit Orbán számtalanszor hangoztatott és hangoztat, akkor kellene egy lehetőségnek lennie, amely megengedné, utat nyitni jogosan, egy tutyi mutyi tehetetlen hazug gazember eltávolítására, főpolgármesteri posztjáról! Nézzük csak meg, hogy mennyi kárt okozott eddig, és ki tudja mennyi kárt okoz még ha továbbra is a helyén marad! Egyébként is nyilvánvaló, hogy a kormány és az ellenzék, aki ellenség, közötti vita, csak ködösítés, mert akár tetszik, akár nem, a háttérben megvannak azok akik irányítják mindkét tábort.

Létünket, kultúránkat sem kerüli el az idegenek romboló tevékenykedése. Kezdjük avval amit Orbán és bandája oly sokszor, és nagy erőszeretettel emleget! Az államalapító István király megünneplését! Pofátlanul és megszakítás nélkül hivatkozik rá mint állam alapítóra, holott tudni kell, hogy István király sohasem volt államalapító. Inkább ő volt az, aki odavetette Nemzetünket, Hazánkat, a római katolikus udvarnak! Ne feledkezzünk meg a Habsburgokról sem, akik jótetteit még ma sem lehet felfedezni, mert nem voltak. Nézzük csak. Idézet következik:

„A finnugor hazugságot 1821-ben találták ki! Kiszely István magyarságkutató megtalálta a levéltárban a bécsi kancelláriának azt a levelét, amelyben leírják, hogy a rebellis magyaroknak olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem lehetnek büszkék. …” Ezt a gyalázatos elméletet az MTA még ma is „ápolja”. De ez csak azért lehetséges mert, mint mindenütt, ott vannak a magukat zsidóknak nevező, kazár cionista gazemberek. Ott ülnek a parlamentben is, nagyobbára belőlük áll össze az egész társaság! Igaz, nem csak nálunk van ez így, de engem más hazája nem érdekel! Jöjjenek rá ők is, hogy honnan fúj a szél. Változtatni kell mégpedig gyökeresen, mert ha nem ébredünk, akkor továbbra is Orbán és társasága vezet bennünket a végső pusztulás ópiummal telített bamba vesztébe! Itt a hab is a tortára, a következő idézettel, de meg kell jegyeznem előtte, hogy Orbán a minden Magyarok főmuftija naponta kiáll Ukrajna szuverenitásáért, azért az Ukrajnáért amelyet köztudottan nácik uralnak és amelynek zsidó áll mint államfő az élükön! Tessék, egy példa a sok közül a Modern Apokrif oldaláról:

„Ukrajnában Zelenskij náci-banderistái húsvét időszakában szombaton elfoglalták a világhíres, a szent kegyhelynek tartott Pacerska Lavra barlangkolostor épületeit, a kolostor vezetőjét Pável metropolitát pedig elhurcolták, majd előzetes letartóztatás után házi-őrizetbe helyezték. Érdekes módon noha a kolostor része az UNICEF világörökségének, és a nemzetközi szabályok szerint Zelenskij náci zsoldosai teljesen törvénytelenül foglalták el, nem beszélve a papok és hívek vegzálásáról, mind az ENSZ, mind a nagy emberjogi bábok szó nélkül hagyták, igazolva, hogy az egész emberjogi, ENSZ-féle bagázs tulajdonképpen egy globalista sóhivatal”

 

Zárom is soraimat Kun Györgyi versével, aki megengedte nekem, hogy beiktassam mai írásom keretei közé. Köszönöm Györgyi, köszönöm ismét.

„Ne tegyen vakká a bűvölet,

embertelenné a gyűlölet,

kiégetté a fájdalom,

megtévesztetté a hatalom!

Álmodj magadnak kék eget,

fényárban úszó felleget,

lágy szellőt, mely magasba emel,

ha sötétbe zár a fénytelen,

az értelmet bénító félelem.

Ahova az ádáz, mérgezett ostora,

nem ér el többé, téged már soha.

Képzeld csak el azt a képtelenséget,

hogy életre kel, minden képzelt képed!

Képzeld a Föld, amint tested átöleli,

szárnyaló lelked, szabadon engedi,

a sztatoszférán át, egy időtlen világba,

egy képekben álmodott, Égi valóságba.

? ? Kun Györgyi

2022.augusztus 9.

 

Pataky Zoltán

Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.

  • Szerző: Pataky Zoltán