Húsvét avagy egy gyilkosság ünnepe?

Húsvét avagy egy gyilkosság ünnepe?

Történelem

A hús elleni vétséget, vagyis Jézus legyilkolást ünnepeltetik velünk, évszázadok óta a Talmud törvényei szerint, annak utasítására!

Igazságtalannak és kegyetlennek tűnő mondatok következnek, amelyek biztosan a hívők táborának, nagyobb részét felháborítják, és kegyetlenül kimozdítják nyugalmi, vagyis kábult állapotukból! Nem érdekes, hisz a hazugság-tömegek helyét ideje, hogy átvegye az igazság, vagyis a valóság! Kezdjük el, de mielőtt belevágnánk tisztázzunk valamit! Nem gyűlölök, nem okoskodok, nem állítok olyat amit ne lehetne bizonyítani, vagy legalább, jogosan kétségbe vonni!

Ma, amikor még mindig hozzá lehet jutni, gondolkodó, okos emberek könyveihez, olvasni kellene sokat, nagyon sokat. Vágjunk bele a lecsóba amelyet az egyházak főztek meg azért, hogy az emberek tömegeit alacsony szinten tarthassák, és irányíthassák, arra az útra, amelynek a végén, először csak a lelki rabszolgaság van, és amelynek utolsó fázisa ként, a rabszolgaság sötét, koszos, embertelen léte vár ránk! Amikor Richard Dawkins könyve az Isteni őrület (szabad fordítás), Németül a „ Der Gottes Wahn” megjelent, a német közönség szinte fénysebességgel, szétkapkodta a könyvet. Én is megvettem. A könyv borítólapján a következő idézet áll az írótól, Richard Dawkins-tól: „ A vallás ellenfele vagyok. Mert arra tanít bennünket, hogy elégedjünk meg avval, hogy nem értjük a világot." A Sunday Times röviden jegyzi meg, hogy: » Mély felfrissülés az elmének« Ez az utolsó mondat az, ami nekem, valóban felfrissülésnek számít, és ajánlom melegen mindenkinek olvassa el, aki nem fél gondolkodni, és még van benne egy belső lendület, azért hogy végre lásson, és megértse azt, hogy amit le akarnak nyomni a torkunkon az egy szellemi gyalázkodás, és erőszak az emberiség ellen!

Első komoly bizonyítéka annak, hogy hülyítik, legalábbis megpróbálják a templomba járókat hülyíteni, éppen a templomban magában található, vagyis hallható, akkor amikor a misét tartó pap, Izraelről beszél mint példáról, unos-untalan. Minden héten megismétli azt a sötét demagógiát amelynek kézikönyve nemcsak a Biblia, hanem a Talmud is, főleg, amely, eredője minden emberiség ellenességnek! Most pedig leírása annak akit a biblia évszázadok óta megpróbál velünk elfogadtatni, egy Istenről, amely nem létezhet mert, milyen is? Az Ószövetség Istene – joggal mondhatjuk – az egész irodalom legkellemetlenebb alakja. Féltékeny, sőt még büszke is rá, kicsinyes, igazságtalan, éjjel is ellenőriz téged, fanatikus, bosszúálló, vérszomjas, etnikai tisztogató, nőgyűlölő, homofób, rasszista, gyerek és népirtó, egy csúnya szadomazó, szeszélyes zaklató alakja ez, az ószövetség Istene. Nem? Milyen Isten az aki saját fiát keresztre feszítteti csak azért, hogy állítólag „megváltsa” az egyébként bűnben fogant emberiséget!

Ezt nevezik az egyházak még ma is, szerető, téged megértő Istennek! Ilyen persze nincs! Ami van az egyszerűen nem más mint ember gyalázás és és egy jól összehordott hazugság cunami! Tehát arról van szó, és egyes egyedül arról, hogy az elmúlt évszázadokat arra használták fel, ami a vallást, a hitet illeti, hogy létrehozzanak olyan hiábavaló dolgokat mint a katolikus vallást, meg a másik nagy vallást a muzulmán vallást, hogy keretek közé szorítsák az emberi szellemet. A cél pedig világos, a hatalom megszerzése, megtartása, és gyakorlása! Napjainkban, ha csak egy kicsit odafigyelünk, kénytelenek vagyunk megállapítani, hisz hallható és látható is, hogy valamennyi, a két legnagyobb vallás, de a többi is, politikával is foglalkozik napjainkban. Ők is közrejátszanak abban, hogy világunk olyan legyen mint amilyen. Igazságtalan, hazug, majdhogynem teljesen értelmetlen, izgága és önmagát romboló!

Erre a legjobb példa az, hogy a háborúba induló katonákat és fegyvereiket a papok, megáldják, mindkét táborban, éppen úgy mint az elmúlt évszázadok bármelyik háborújában, mondván, hogy Isten áldása rátok és fegyvereitekre! Nos ez nem egyenlő az őrülettel? De igen! Gondoljunk a keresztes hadjáratokra, Isten nevében, gondoljunk a máglyán elégetett nőkre és azokra a gyermekekre akiket Istenük parancsára irtottak ki azok, akik még ma is „rendezik” a világ dolgait. Ugyanazokról van szó, akik modern világunkat a pénz rabságába döntötték, és akik készek egy új világrendet létrehozni, a kegyetlenség valamennyi módszerével. De térjünk vissza Jézus létezéséhez, vagy nem létezéséhez! Ez is egy olyan vita tárgya amelyet, nem engedtek nekünk megérteni!

Őt ugye a bibliai leírások szerint, keresztre feszítették, meghalt, majd feltámadt! Egyszerűen hihetetlen. Hihetetlen már attól a pillanattól, hogy mint ahogyan ők állítják, és az összevissza hamisított bibliában áll, Isten a fiát értünk áldozta fel! Arról beszélnek, aki egyébként, nagyon szeret bennünket, de ha nem tartjuk be törvényeit akkor a pokolba jutunk büntetésként! De ő szeret bennünket, végtelen nagy szeretettel! Mivel is kezdődik az a nagy „szent” könyv? Káin megöli Ábelt! Gyilkossággal kezdődik és telis-tele van esztelen fenyegetésekkel, jóslatokkal, amit a sok buta, megtévesztett ember el is hisz, sőt, hetente, okvetlenül hallani akarja a templomokban, azoktól a papoktól, akik önmagukat isten szolgáinak nevezik, közben, mert ugye nem házasodnak, örömmel, és titokban gyakorolják a pedofíliát, fiatal fiú gyermekeken, addig ameddig az, ki nem derül. Sebaj, mert ha kiderül, mi következik? Vagy eltussolják tetteiket, vagy áthelyezést kapnak!

Nos az egész hit és ami körülötte és miatta van egyenlő a következő történettel.

Krisztus után 451-ben, megszületik a judeo-kereszténység ötlete, amely azóta bejárta az egész földgolyót és amely egy-két hónappal ezelőtt a Vatikánban aláírta, a muzulmánok képviselőjével, az első dokumentumot, amely utat nyitott az egyvilágú, egy vallás megteremtéséről! Miért áldozta fel „Isten” a fiát, és miért ünnepeljük Húsvétot, a hús meggyilkolásának napját? Vagy ez is csak egy hatalmas kitaláció, ködösítés, sőt szélhámosság? Próbáljuk megérteni, próbáljunk világosságot vinni e történet, ha megtörtént, lapjai közé. Vegyük csak Jézus viszonyát apjával, Atyjával az Istennel. Isten keresztre küldi fiát, aki, állítólag mielőtt kilehelte volna lelkét ezt mondta: „Atyám miért hagytál el engemet?” Itt a történet eléri dramaturgiai csúcspontját, miközben elárulja önmagáról, hogy ki lett találva. Ki lett találva azért, hogy az ember fiában, szomorúságot és kétségbeesést, és bűntudatot keltsen. Kétségbeesését a helyzet miatt amiben Jézus volt, állítólag, és amiatt hogy az idők végezetéig bűnösnek érezhesse magát minden ember a földön! Nem ismerős a bűntudat ilyen kényszerérzete, a bűntudat mesterséges de hatásos léte? Korunk legújabb bűntudat programozása, immár hetvennyolc (78!) éve tart!

De mintha nem volna elég, és ez nyilvánvaló is, a covid után itt az Ukrán-Orosz háború, miközben újabb járvánnyal, a halálosnak mondott Marburg járvánnyal fenyegetnek bennünket! Majd jön a digitalizált, pénz nélküli világ, és a befejezésnek szánt MI, a mesterséges intelligencia, amelyről már most tudhatjuk, hogy ha nem egy atomháborúval végzünk önmagunkkal, akkor majd megteszi azt a mesterséges intelligencia, amelyet mi magunk okoskodtunk ki, találtunk, teremtettünk meg! Észrevehető, még részegen is a hasonlat a bibliában leírtakból, amely nem más, mint egy forgató könyv, forgató könyv az utolsó mozielőadáshoz, amelyet mi nézünk nap mint nap, és mi szerepelünk benne, tudatosan rohanván vesztünkbe! De térjünk vissza Jézushoz aki húsvétkor feltámadt a rettenetes kínzások és a keresztre feszítés után! A biblia avval vigasztal, vagy riogat bennünket, hogy lesz még Isten újra eljövetele, és akkor ő, a seregeivel lerohanja, és „megtisztítja” a földet, vagyis megbünteti az emberiséget. A saját teremtményeit! Mert ugye, az özönvízzel nem sikerült gatyába rázni az emberiséget!

Mekkora szeretet! A bosszú szeretete. Egy ismert pop zenész mondta volt: „Majd ha a hatalom szeretetét, felváltja a szeretet hatalma, akkor lesz béke a földön!” Értelmileg idéztem, nem szó szerint. Jézust elemezve, óhatatlanul jutunk el a következő felismerésekig. Tanításait, az apokrifek-et kivették a bibliából a ma már ismert körök elődei. Jézus tanításai tele voltak megértéssel, jóindulattal, ésszerűséggel, nem csak a mi viselkedésüket támogató tanácsokkal, hanem a végtelen világegyetem megértését illetően is, tanított bennünket! Mester volt, akinek tettei, példái, nem arra engednek bennünket következtetni, hogy apja, az Isten, oly kíméletlen, igazságtalan, gőgös, és megalomániásan kegyetlen valaki lehetett, hanem inkább, egy Atya, aki fiát ide küldte hozzánk a földre, hogy tanítson bennünket!

Ismételjünk meg valamit: "Krisztus után 451-ben, a Khalkédoni Zsinaton, bizonyítják a gnosztikusok. Innentől számítják a judeo-kereszténység útnak indulását. Jézus Jahve fia, mondják ki ekkor, aki pedig egyenlő Istennel. Arról a Jahveről van szó, aki az Ószövetségben így szól: az új, bosszúálló Isten vagyok. Nincs más Isten rajtam kívül.” Vagyis miről is van szó? Hatalmi pozíciók bebetonozásáról a gondolkodni képtelenek számára, akik közben birkákká mutálódott, önmagukat önkéntesen hülyíteni akarók tömege lett. A szakma hülyítői pedig a papok, azok pedig bizton támaszkodhatnak, idehaza sincs másként, a politikusokra, sőt az állami vezetők csapatára is! FIDESZ-KDNP az a tandem, vagyis állami kettős amely, két részből áll, a pénzvilágot pártolókból, (FIDESZ) azokból akik sorozatos ígérgetésekkel és szédítésekkel, például a Nemzeti érdekek védelmével, kecsegtetik az embereket!

A KDNP pedig beszél a kereszténység nagyszerűségéről, feladatairól és értelméről, közben persze, a távol-keletről veszi át, a kiadott parancsokat, és arról mesél szüntelen, hogy mennyire zsidó-keresztények vagyunk, így persze a húsvét ünneplése is megalapozott! Jogosan, ismétlik meg mindig és mindenütt, hisz ők a világ kijelölt felsőbbrendű faja, kit tisztelni kell mert másként, na jó, ne részletezzük, mert még elhisszük! Csalás csalás hátán, a hazugság, igazságnak van beállítva, és ha ezen tényeket vesszük alapul, kénytelenek vagyunk mert léteznek, akkor jogosan tehetjük fel a kérdést: nem arról van szó, hogy eltorzított, nem valós, tehát nem létező istenimádatot kényszerítettek-e ránk? De igen. Végezetül, még egyszer. Isten nem ölette meg a keresztre feszítés által fiát, Jézust a mestert, hanem a már akkor működő, előre kitervelt játszma eredményeként a fekete kalapos, copfosok szövetsége vitette halálba, ha a történet egyáltalán igaznak mondható. Miért ez az állandó kérdés, és kétely, hogy ha történet igaznak mondható?

Mert emlékezzünk csak vissza, és evvel a gondolat menettel majd zárjuk is le a mai eszmefuttatást, anélkül, hogy megcsömörlenénk, és anélkül, hogy eltévednénk! Egyiptomból „menekültek” a zsidók, mert ugye, nyomorban éltek...de az ő istenük üzent nekik, hogy szedjék össze aranyaikat, értékeiket és majd ő elvezető őket az ígéret földjére! Palesztinába, amely már akkor sem volt Izrael! Vessünk egy pillantást a térképre, amelyen tisztán látható a távolság, és ők a menekülők kik elszenvedték „történelmi” exodusukat, negyven (40!) évig kódorogtak, míg mire megérkeztek Palesztinába! Említsük meg még az égő csipkebokrot is ahonnan az ő istenük szólt hozzájuk, hogy én vagyok a ti istenetek! Nem ismerték saját istenüket! Még egy ugrás a tudomány segítségével. Soha nem találtak a régészek semmi néven nevezhető bizonyítékot az évtizedek óta tartó ásatásaik során, bizonyítékot arról, hogy ők valaha is léteztek volna Egyiptomban! Üdvözlet Jahvétól a bosszú istenétől, kedves emberiség! Ezért állítom bizton, hogy a húsvét egy gusztustalan, halottgyalázó, agyrémtől irányított alpári hazugság! Ebbe rokkan majd bele az emberi lét? Igen ha engedjük.

De ne essünk kétségbe, mert Kun Györgyi ismét lelket öntött belénk:

A Titok

Útjára indul az új.

Hátramarad a régi.

A megszokottba,

többé ne akarj visszatérni!

Nézd kíváncsian,

hogy a holnap mit hoz!

S feltárulnak előtted,

féltve őrzött titkok.

Őrizték, hogy ne tudd,

mi célja a létnek.

Hogy nyoma sem maradjon,

az emberségnek, s szépnek.

De a titoknak,

van egy természete.

Nem tűri, hogy örökre

el legyen temetve.

Olyan mint a báb.

Lepke akar lenni.

Igazsággá válva,

a Világot ölelni.

S hogy bírd ezt az ölelést,

tedd szabaddá lelked!

Eljött az ideje,

hogy letedd minden terhed!

Kun Györgyi

2021.

Pataky Zoltán

 
 

 

 

Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.

  • Szerző: Pataky Zoltán