A kormány és a Mi Hazánk, vagy a Ti hazátok? (2. rész)

Ki hazája?

Soha nem volt még ennyire szükséges, gondolatainkat rendezi, saját katonai erőinket talpra állítani és gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, modernizálni, felfegyverezni. Védekeznünk kell, nemcsak katonailag de gazdaságilag is, mert a sok idegen vállalatnál, amelyeket a kormány hozott be, és vonszol be a mai napokban is, csak egyet biztosít a számunkra, az pedig a rabszolgaság! Összeszerelő műhelye lettünk a nyugatnak, az új akkumulátor gyárak, az amúgy is szétlopkodott vizeinket még jobban apasztják majd! Kultúránkat idegenek írják, és irányítják, művészetünket azok a művészek viszik romlásba akik kultúrája még közel sem áll a miénkhez! Az összes állami struktúránkat, szerveinket, és szerveződéseinket, ki kell venni az idegenek kezeiből, azonnal és határozottan! Nem kell körbe járni a forró kását, hanem a fejükre kell borítani.

Budapesten, a minden Magyarok fővárosában, olyan negyedek léteznek ahová a Magyar ember, be nem mehet, de az ott élőknek minden a kedvük szerint van meg, és felépítve, vagyis, minden kóser! A Duna partján, vascipők, másutt meg „buktató kövek” emlékeztetnek bennünket a második világ háborúra, természetesen mint a második világháború egyik fő bűnöseire! Csúnya, becstelen és koszos dolog ma már a politika, amelynek koszos tettei nem ma kezdődtek. A második világháború elején, megjelent egy zsidó küldöttség Londonban amelynek a következő ajánlata volt. Ők, ráveszik az Egyesült Amerikai Államokat a háborúba való belépésre, de annak cserébe az Angolok ígérjék, és adják nekik Palesztínát!Ismétlődő a történelem, ezek történelme, amikor is a háborúban álló feleket ők pénzelték! Mi van Hazánkkal? Ide teszek egy újabb idézetet, amely Simon Perez szájából hangzott el, 2009. szeptember 21-kén!

Simon Perez: „ Azt látom, hogy felvásároljuk Manhattant, és felvásároljuk Magyarországot!” Ide sorolta még, Romániát és Lengyelországot is! Utána lehet nézni, fent van a YouTube-n! Tessék: https://youtu.be/UPHCiGL6r-M Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy amint ez nyilvánvaló is, hogy zsinagógák épülnek Budapesten, egyik a másik után. Az egyházaink, amelyek tulajdonképen közel sem állnak igaz vallásunkhoz, naponta hirdetik a félrevezetett hívő embereknek Izraelt, mint a vallásban, a kezdetek kezdetén! El kell olvasni a keresztül kasul meghamisított Bibliát, s aki gondolkozni képes, az azonnal rájön az épületes csalás sorozatokra, amelyek sátáni ravaszsággal lettek a Bibliába beiktatva!

Tévedés ne essék az előbb felsoroltaknak és a majd elkövetkező idézeteknek semmi közük az antiszemitizmushoz, de annál inkább a szemit-izmushoz! Mert ugye akár tetszik akár nem, egyik a másik nélkül nem létezik, csak éppen ébren kell tartani, és a megfelelő agresszivitással ismételgetni, mindig és mindenütt, hogy az emberek, ma már kihangsúlyozottan a Nemzetek, állandóan emlékeztetve legyenek „bűnösségükre”! Már a Bibliában is az áll, ..”bűnben fogantál!” De menjünk tovább.

Újabb idézet következik, megint csak izraeli politikusok szájából! Az idézet, Drábik János könyvéből a Száz éves Trianon-ból van, a 385-ik oldalról:

„ Yoz-Kest így ír: »Igen, van egy jog, ami egyedül nekünk, zsidóknak van fenntartva (ha egyáltalán létezik olyan emberi lény a földön,amelynek joga van ehhez ): elpusztulni és magunkkal vinni a megsemmisülésbe a kimerült és önelégült világot, együtt csodálatos könyvtáraival és szívfakasztó hangjaival- úgy, hogy miközben leereszkedünk a sírba, a föld radioaktív sugarakat sugároz a világ mind a négy tájára.«

Nos ebben benne van minden ami a zsidó lelket, ha van olyan, a zsidó politikát és törekvéseiket magába foglalja! Napok óta egyre többször hangzik el a figyelmeztetés arról,hogy egyre közelebb vagyunk egy atomháborúhoz! Tegyük hozzá, ezt sem én állítottam, nem én mondtam hanem Zelenskij, hogy Ukrajnában lesz új Izrael! Lefordítva, ez a kijelentés is, úgy mint a többi hasonló, egy és ugyanazon üzenetet küld ki a világnak, nevezetesen azt, hogy ha a világ nem azt teszi, és úgy ahogyan azt ők akarják, akkor pusztuljon el velük együtt! Pontosan itt és most felteszem a kérdést. Valóban a Nemzet, a Magyar Nemzet javát akarja a mostani kormány a Parlament, és a pártok? De igen, minden javunkat, javainkat akarják, maradéktalanul. Nincs már senki és semmi ami ezt megakadályozhatná? Úgy néz ki, hogy nincs. Ennek alátámasztására itt egy újabb idézet, ugyancsak Drábik János könyvéből, a 391-ik oldalról. Jusson eszünkbe ami napjainkban történik, gondoljunk az Orosz-Ukrán háborúra. Tehát.

„Putyin elnök 2018 (!) március 7-én adott interjújában ezt mondta erről a dilemmáról: » Ha valaki azt a döntés hozná, hogy elpusztítja Oroszországot, legitim jogunk van a támadásra. Igen, ez az emberiség számára globális katasztrófát jelentene,az egész világ számára globális katasztrófát de én, mint Oroszország polgára és az orosz állam feje fel kell, hogy tegyek magamnak egy kérdést, miért van szükség nekünk egy olyan világra, amelyben Oroszország már nem létezik?«

Összevetve a két idézetet, rá kell döbbenünk arra, hogy közel állunk egy világégéshez, amely ha bekövetkezik mindennek vége! Az emberi civilizáció, megszűnik létezi, ki tudja már hanyadszor. Nos, ebben a játékban részt vesz a Magyar kormány is amikor egyrészt azt hangoztatja, hogy az egyetlen megoldás a tárgyalások útján elérendő béke, ugyanakkor Kárpát-alján Nemzettestvéreinket gyalázzák, sértegetik, itthon meg Ukrán zászlókat lobogtat az agymosott emberek tömege, és kormányi rendeletre Ukrán menekülteket ajnározunk amíg egyidejűleg sajátjainkat sorra kiköltöztetik otthonaikból, viszont naponta telepítik Hazánkba a zsidókat! Ezek a módszerek, nem ismerősek valahonnan?

 

Pataky Zoltán

Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon.
Teljesen önkéntesen dolgozunk. Kérjük, segítse munkánkat.

  • Szerző: Pataky Zoltán